Tehniška gimnazija

 

Pouk na gimnaziji pomeni vsebinsko kvaliteto, pri čemer igrajo pomembno vlogo medčloveški odnosi in osebnostni razvoj dijakov.

 

Visoka strokovna usposobljenost,stalno izobraževanje učiteljev in dobro opremljene učilnice omogočajo poučevanje z raznovrstnimi didaktičnimi metodami in uporabo sodobne tehnologije. Prav na področju didaktike in metodike se je pokazala naravna potreba po posodobitvi in po vsebinskem prevrednotenju s ciljem, da bi bilo učenje in znanje še kakovostnejše in bolj prilagojeno sodobnim razmeram in zahtevam informacijske družbe.

To je šola za vse tiste, ki:

 • jih zanima tehnika,
 • bi radi opravili splošno maturo
 • načrtujejo študij na univerzi

Prav izbirnost zagotavlja visoko raven pouka na strokovnem področju.

Dijaki delajo v manjših skupinah in v dobro opremljenih učilnicah, kjer si pridobijo osnovna teoretična znanja, seznanijo pa se tudi s tehnološkimi in znanstveno-raziskovalnimi postopki, razvijajo inovativnost in tehniško mišljenje, kar bistveno pripomore k uspehu pri študiju in v poklicu.

Po četrtem letniku se gimnazija zaključi s splošno maturo, pri kateri je eden od izbirnih predmetov strokovni.

Gimnazija ponuja široko splošno izobrazbo in možnost pridobitve znanj in veščin, ki zagotavljajo temelj za nadaljnji univerzitetni študij, poleg tega pa tudi temeljna znanja s področja strojništva, elektrotehnike ali računalništva.

Izobraževalni program tehniške gimnazije ponuja štiriletno splošno izobrazbo in možnost pridobitve znanja in veščin, ki zagotavljajo temelj za nadaljnji višješolski, visokošolski ali univerzitetni študij.

Predmetnik obsega vse splošne gimnazijske predmete in nemščino kot drugi tuji jezik.

V primerjavi s splošno gimnazijo ima več informatike in fizike, manj pa zgodovine, geografije, biologije in kemije.

Pogoji:

 • čimboljši uspeh v osnovni šoli, zlasti pa dovolj znanja iz matematike, angleškega jezika, fizike in slovenskega jezika,
 • interes za tehniko in naravoslovje ter odločenost za nadaljevanje študija,
 • natančnost, urejenost, pripravljenost za učenje.

Izobraževanje se konča z Maturo, ki obsega:

 • slovenski jezik in književnost,
 • angleški jezik,
 • matematiko,
 • fiziko (ali drug izbirni maturitetni predmet),
 • elektrotehniko, računalništvo, mehaniko (predmet je odvisen od izbrane smeri) ali drug izbirni maturitetni predmet.

Kam potem?

Po opravljeni maturi lahko dijaki tehniške gimnazije nadaljujejo študij na višješolskih, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih študijskih programih.

Tehniška gimnazija nudi poleg splošne izobrazbe tudi temeljno tehniško znanje in je s tem odlična priprava za študij na področju tehnike oziroma naravoslovja. Maturantom, ki se bodo odločali za druga študijska področja, bo pridobljeno tehniško znanje lahko pripomoglo k poklicni uspešnosti.

Dostopnost