Splošna matura – informacije

Koledar splošne mature v šolskem letu 2023/24

 

 

MAREC
5. 3. 2024      PMP – SLO
30. 3. 2024   zadnji rok za prijavo k SM in k dodatnemu predmetu SM
APRIL
18. 4. 2024   zadnji rok za oddajo nalog in poročil o vajah učitelju na šoli
26. 4. 2024   zadnji rok za zamenjavo ravni zahtevnosti in izbirnega predmeta
MAJ
7. 5. 2024     SLO – pisno IP1
14. 5. 2024    seznanitev s točkami praktičnega dela izpitov
19. 5. 2024    zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
17. 5. 2024    zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnemu delu izpita SM
25. 5. 2024    zadnji rok za pisno odjavo od spomladanskega roka SM
29. 5. 2024   SLO – pisno IP2
JUNIJ
1. 6. 2024     ANGLEŠČINA
4. 6. 2024    MEH., ELEK., RAČ.
8. 6. 2024    MAT  – pisno
11. 6. 2024   FIZ – pisno
10. 6. –  21. 6. 2024   ustni izpiti
JULIJ
11. 7. 2024    seznanitev kandidatov z uspehom pri SM
11. 7. 2024    e- vpogledi v izpitno dokumentacijo* (*OPOMBA: Dokončni datumi e-vpogledov bodo objavljeni naknadno)
12. 7. 2024 zadnji rok za prijavo na jesenski izpitni rok SM
                       rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene* (*OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno)
AVGUST
13. 8. 2024     zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
19. 8. 2024     zadnji rok za pisno odjavo od jesenskega roka SM
23. 8. 2024     SLO – pisno
26. 8. 2024     MAT – pisno
24. – 30. 8. 2024   ANJ- pisno + izbirni predmeti
23. 8. – 4. 9. 2024   ustni izpiti
SEPTEMBER
17. 9. 2024      seznanitev kandidatov z uspehom pri SM
17. 9. –             e-vpogledi v izpitno dokumentacijo* (*OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno)
                         rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene* (*OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno)

 

Dostopnost