Spomladanski rok

Koledar spomladanskega roka splošne mature v šolskem letu 2017/18

 

FEBRUAR
6.2.2018      objava tematskih sklopov za splošno maturo

MAREC
6.3.2018      PMP – SLO
30.3.2018    rok za prijavo k SM

APRIL
17.4.2018   rok za oddajo nalog in poročil o vajah učitelju na šoli
29.4.2018   rok za zamenjavo ravni zahtevnosti in izbirnega predmeta

MAJ
4.5.2018      SLO – pisno IP1
15.5.2018    seznanitev s točkami praktičnega dela izpitov
18.5.2018     zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita
19.5.2018    zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
25.5.2018     rok za pisno odjavo od SM
29.5.2018     SLO – pisno IP2

MAJ
4.5.2018      SLO – pisno IP1
15.5.2018    seznanitev s točkami praktičnega dela izpitov
18.5.2018     zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita
19.5.2018    zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
25.5.2018     rok za pisno odjavo od SM
29.5.2018     SLO – pisno IP2

JUNIJ
2.6.2018      ANJ – pisno
4.6.2018      ELE, RAČ, MEH – pisno
8.6.2018      FIZ – pisno
9.6.2018      MAT  – pisno
13. – 22.6.2018   ustni izpiti

JULIJ
11.7.2018    seznanitev z uspehom pri SM
12.7.2018    rok za prijavo k jesenskemu roku SM
14.7.2018    rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo
16. 7.2017   začetek vpogledov v izpitno dokumentacijo
 

Dostopnost