Splošna matura – informacije

Koledar splošne mature v šolskem letu 2019/20

 

MAREC
3. 3. 2020 PMP – SLO
31. 3. 2020 rok za prijavo k SM in k dodatnemu predmetu SM

APRIL
15. 4. 2020 rok za oddajo nalog in poročil o vajah učitelju na šoli
30. 4. 2020 rok za zamenjavo ravni zahtevnosti in izbirnega predmeta

MAJ
5. 5. 2020 SLO – pisno IP1
18. 5. 2020 seznanitev s točkami praktičnega dela izpitov
20. 5. 2020 zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
26. 5. 2020 rok za pisno odjavo od SM
30. 5. 2020 ANJ – pisno

JUNIJ
1. 6. 2020 SLO – pisno IP2
5. 6. 2020 RAČ, MEH
6. 6. 2020 MAT – pisno
12. 6. 2020 FIZ – pisno
15. – 22. 6. 2020 ustni izpiti

JULIJ
13. 7. 2020 seznanitev z uspehom pri SM
14. 7. 2020 rok za prijavo k jesenskemu roku SM
16. 7. 2020 rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo

AVGUST
14. 8. 2020 zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli
20. 8. 2020 rok za pisno odjavo od jesenskega roka SM
24. 8. 2020 SLO – pisno
25. 8. 2020 MAT – pisno
26. – 29. 8. 2020 ANJ + izbirni predmeti
24. 8. – 3. 9. 2020 ustni izpiti

SEPTEMBER
17. 9. 2020 seznanitev z uspehom pri SM
21. 9. 2020 rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo

 

Dostopnost