Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika in se od učnih predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Za dijake pomenijo možnost pridobivanja znanja in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja.

Programi in obseg interesnih dejavnosti se med šolami razlikujejo. Sestavljeni so iz obveznega in prosto izbirnega dela.

Informacije o obveznih izbirnih vsebinah in interesnih dejavnostih.

Dostopnost